Poradenství

Statistiky dle SZÚ ukazují, že lékařská péče nám může pro udržení zdraví pomoci jen z 15-20%. Dalších 10% ovlivňuje životní prostředí, ve kterém se pohybujeme a 5-10% ovlivňuje dědičnost - tedy to, co jsme si přinesli na svět po předcích. Neuvěřitelných 60-70 %, které zbývají je přesně to, co máme ve svých rukou my sami. Jaký bude náš zdravotní stav, ovlivňuje z 60-70% náš životní styl!

V poradně zdravého životního stylu nejdříve zhodnotíme pomocí měření na osobním analyzátoru fungujícím na základě metody bioelektrické impedance - BIA (měření na 4 dotykových bodech na nohou) procento podílu tělesného tuku, viscerálního (vnitřního) tuku, procentuální podíl tělesné vody či svalové hmoty v těle. Analyzátor vypočte bazální metabolismus a určí metabolický věk i hmotnost kostí. Mezi další měření, která pomohou zhodnotit váš aktuální zdravotní stav patří měření tlaku, tepu, měřič výdechové rychlosti, změření okysličení periferních cév oximetrem a Harvardský steptest zdatnosti.

Podíl svalové hmoty - tato funkce ukazuje hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů, včetně vody v nich obsažené.

Hmotnost kostí - znamená množství kalcia a ostatních minerálů. Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí. Protože struktura kostí se nemění v krátkém časovém úseku, je důležité rozvíjet a udržovat zdravé kosti vyváženou stravou a dostatečnou tělesnou aktivitou.

Viscerální tuk - tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost a % tělesného tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblastí břicha, obzvlášť u žen v menopauze. Zjištění množství viscerálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě, pomůže snížit riziko nemocí - srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd. Rádce viscerálního tuku - poradí, zda je množství viscerálního tuku v normálních nebo zvýšených hodnotách.

Bazální metabolická spotřeba (denní příjem kalorií) - BMR - tato funkce ukazuje množství kalorií potřebné pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém...). Spalujete kalorie klidně i ve spánku. Přibližně 70 % za den zkonzumovaných kalorií je použito pro BMR - přeměnu látek. Při každé aktivitě je spotřebována energie, čím intenzívnější je aktivita, tím více kalorií spálíte. Základem pro to jsou svaly (tvoří přibližně 40% vaší váhy), fungují jako motor a spotřebují velké množství energie. Vaše BMR závisí na podílu svalů ve Vašem těle. Při přibývajícím množství svalů, zvyšujete Vaši spotřebu energie. Vyšší BMR zvyšuje počet kalorií a pomáhá Vám snižovat podíl tělesného tuku. Nízký BMR činí zbavování se tuku s snižování celkové tělesné hmotnosti mnohem těžší.

Celková fyzická kondice - tato funkce porovnává Vaše složení těla tím, že porovná tělesný tuk a svalovou hmotu. Při zvýšené aktivitě se sníží množství tělesného tuku, Vaše fyzická kondice se podle toho změní. I když Vaše hmotnost zůstává neměnná, může se Vaše svalová hmota nebo podíl tělesného tuku změnit, a to zlepšuje Váš zdravotní stav a snižuje riziko některých onemocnění.

Rozmezí zdravého tělesného tuku - váha automaticky porovnává procento tuku s procentem tuku zdravého člověka (stanoveno světovou zdravotnickou organizací na základě dlouhodobých výzkumů) a výsledek zobrazí na displeji ve čtyřech stupních.

Nedílnou součástí je vyplnění dotazníku zvyklostí a zhodnocení biologického věku. Na základě všech těchto údajů probereme možná rizika objevení se civilizačních nemocí a zhodnotíme, co by se dalo ve vašem životním stylu zlepšit tak, aby váš život byl plnohodnotným až do vyššího věku. Není totiž potřeba prožívat své stáří v bolestech a s hrstí léků, když trocha snahy, úprava stravy, pohybového režimu a přirozených léčebných prostředků dokáží často zázraky.

Poradenství vychází z 8 bodů zdravotního programu nazvaného „NEW START" (nový začátek). Je to osm jednoduchých principů, které když přijmeme za své, můžeme prožívat život mnohem plnohodnotněji, šťastněji a vyrovnaněji.

N - nutrition = výživa, strava

E - exercise = cvičení

W - water = voda

S - sunshine = sluneční světlo

T - temperance = střídmost

A - air = vzduch

R - rest = klid, odpočinek

T - trust in divine power = důvěra ve Vyšší moc

 

1. Čistý vzduch

V dnešní době není jednoduché být na opravdu čistém vzduchu, ale využíváme alespoň těch možností které máme. Pokud to lze, je lepší bydlet na venkově, dál od znečištěných měst. Chodíme každý den na procházky nebo pracujeme na zahradě. Ve svém domově často větráme a pouštíme čerstvý vzduch do místností. V žádném případě neholdujeme kouření a pokud žijeme s kuřákem snažíme se aby domov byl bez jedovatého cigaretového kouře.

2. Sluneční paprsky

„Kam nechodí slunce, tam chodí lékař." To je staré a velmi pravdivé přísloví. Slunce má mnoho léčivých a desinfekčních účinků, a proto se snažíme být pravidelně vystaveni slunečním paprskům.  Přesto jsme při vysokých letních teplotách opatrní. Co vám ale pomůže nebýt na sluneční paprsky přecitlivělí?

3. Střídmost

Střídmost je zásada, která se z dnešního světa téměř vytrácí. Chceme-li mít pevné zdraví a vnímat více i duchovní oblast, musíme se naučit střídmosti a mít pod kontrolou sami sebe. V jakých oblastech můžete princip střídmosti uplatnit?

4. Klid

I spánek je v dnešní době žárovek podceňovaný a nedostatečný. Je mnoho studií, které dokazují, že dostatečný spánek je ke zdraví naprosto nepostradatelný. Klid ale nezahrnuje pouze spánek, proto přes den věnujeme místo televize čas tichým chvílím přemýšlení...

5. Pohyb

V našem těle máme bezpočet svalů, které nutně potřebují pohyb aby nezakrněly a neztuhly. Nejlepší pohyb je ten přirozený, tedy práce a nejlépe na zahradě. Pravidelné procházky v přírodě by měly být součástí našeho života. Naše tělo by se, alespoň jednou denně, mělo rozproudit a rozpumpovat. Každé ráno bychom měli provádět dechová a protahovací cvičení a uvidíte, jak bolesti zad a podobné začnou mizet. Pasivním pohybem jsou masáže.

6. Voda

Voda je základ života, bez kterého nikdo nemůže zdravě žít. Potřebujeme jí jak vnitřně, tak z vnějšku. Pijeme nenasycenou vodu bez šťáv alespoň 2-3 litry za den. Jen tak se mohou škodlivé látky účinně odplavovat a opouštět naše tělo. Neméně důležitá je pro člověka hydroterapie - tedy léčba vodou. Víte, jestli je právě vaše tělo dostatečně hydratováno?

7. Výživa

Výživou můžeme mnohé zkazit, ale také našemu tělu i duchu pomoci být zdravější a vnímavější. Strava by měla být co nejpřirozenější. To znamená co nejvíce v přírodním a čerstvém stavu bez zbytečných a přehnaných úprav. Špatně připravené jídlo oslabuje orgány v nichž se tvoří krev. Naše tělo je pak zaplaveno toxiny a my jsme podráždění, vznětliví a zeslabení. To stejné způsobuje i nepravidelnost v jídle. Co tedy můžete ve svém jídelníčku vylepšit a jak funguje váš žaludek?

8. Důvěra

Všichni jistě známe všudypřítomný stres, stal se nedílnou lidskou součástí. Ale přesto to tak nemusí být! Není nic těžšího, než když je člověk na všechno sám a nezná svůj životní cíl ani smysl. Pokud ve svém životě uplatníte předcházející body zdravotní reformy, vaše duchovní vnímání se prohloubí a budete lépe schopní vnímat jemné působení duchovní moci ve svém životě. Možná zjistíte, že i výčitky svědomí, tíže vin, které mohou často vést až k depresím mohou být odpuštěny.


Kontakt Kontaktujte nás

Bc. Alena Dvořáková
Suchdol u Kutné Hory 66


T 606 188 777
@ masaze@zdravezij.cz

Adresa

T 606 188 777
@ masaze@zdravezij.cz